1-AYKY

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: -35°C do +70°C
Použití:
Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostředích, v zemi i v betonu.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– Solid alluminium core- wire
– core insulated with PVC
Nominal voltage: 600/1000V
Temperature:  -35 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation, indoors and outdoors, in the ground or in concrete.