Kulaté provedení vodiče H03VV-F

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení
Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
suchých prostorách k připojení lehkých,
pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení,
také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních příjmačů, ne však pro topná zařízení.
Barvy žil: modrá, hnědá, zelenožlutá
Construction:
– glossy, stranded copper wire plain or tinned PVC
-insulated – outer PVC jacket in flat or round design
Nominal voltage: 300/300 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
Application: 
In dry rooms for lightweight, mobile devices with low mechanical loads, also in lighting fixtures, for radio and television receivers, but not for heating devices.
Colors of veins: blue, brown, green-yellow
 

Kulaté provedení vodiče H03VV-F bez zž žíly

Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný směsí PVC
– spletený dohromady
– vnější plášť z PVC v plochém nebo kulatém provedení

Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých prostorách k pripojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních příjmačů, ne však pro topná zařízení.

Barvy žil: šedá, hnědá, černá

Stáhnout specifikace (PDF)

Round version of H03VV-F conductor without a vein

Construction:
Core: fine stranded bare or tinned copper wire

PVC
insulated – knotted together
PVC outer shell in flat or round design

Nominal voltage: 300/300 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For usage in dry, damp and wet environments. For portable appliances, lighting