Li9Y11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější pr zejména v měřící a ovládací technice.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– outer sheath: PUR
Nominal Voltage: 300 V (peak voltage)
Temperature range: from from -5°C to +70°C
Application:
In dry, humid and wet rooms where
minimal outer diameter is required; mainly in
measuring and control technology.