Pryžový kabel H05RN-F a H07RN-F

Konstrukce:

– pocínovaný, lankový měděný vodič
– izolovaný z pryžové směsi typu EI4
– spletený dohromady
Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2
Jmenovité napětí: H05RN-F 300/500V a H07RN-F 450/750V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -25°C do +60°C
Použití:
Pro malé mechanické zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostorách pro lehké ruční přístroje.
Barvy žil: modrá, hnědá, žluto-zelená
Stáhnout specifikace (PDF) H05RN-F

Stáhnout specifikace (PDF) H07RN-F

Construction:

– Tinned, stranded copper conductor
– isolated from a rubber compound of type EI4
– twisted together
-Sheath of rubber compound EM3, EM2
Nominal voltage: H05RN-F 300 / 500V and H07RN-F 450 / 750V
Temperature:
– in a movable state -25 ° C to + 60 ° C
Application:
For small mechanical stress in homes, kitchens and office spaces for light handheld devices.
Color cores: blue, brown, yellow-green