Speciální žehličkový kabel / Special iron cable H03RT-H 3G0,75

Konstrukce:
– pocínovaný, lankový měděný vodič
– izolovaný silikonem
– spletený dohromady
– vnější látkové opředení
Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -25°C do +180°C
– v klidovém stavu -40°C do +180°C
– krátkodobě zatížitelný do 220°C
Použití:
Pro malé mechanické zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostorách pro lehké
ruční přístroje. Nevhodné pro použití ve venkovních nebo zemědělských závodech.
Barvy žil: modrá, hnědá, žluto-zelená
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– silicone insulated
– knotted together
– outer cloth
Nominal voltage: 300/300 V
Temperature:
– in moving state -25 ° C to + 180 ° C
– in idle state -40 ° C to + 180 ° C
– short-time loadable up to 220 ° C
Application:
Under small mechanical stress in households, kitchens and offices, mainly for portable devices and iron.