Telekomunikační žilové vedení / telecommunication vein cable YT

Konstrukce:
– lesklé, plné měděné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +70°C
Použití:
Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových a kabelových kanálech, avšak nepřípustné v silnoproudých zařízeních.
Barvy žil:
1-žilový: červená, modrá, bílá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
2-žilový: bílá/červená, modrá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
3 & 4-žilový: dle poptávky
Jiné barvy dle poptávky
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– core insulated with PVC
Nominal voltage: up to 25 V
Temperature:
– in the moving state -5 ° C to + 70 ° C
Application :
As an internal conductor in telephone systems, to be installed in tubular and cable ducts, but not permitted in heavy duty equipment.
Core color:
1-wire: red, blue, white, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
2-core: white / red, blue, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
3 & 4-core: on request
Other colors on request