LSPR, LSPR TR, LSPM, LSPM PUR, LSPHO

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– vnější plášť:
LSPM a LSPR: směs PVC TI1
LSPR TR: směs PVC TI1 (Transparent)
LSPM PUR: PUR
LSPHO: bezhalogenní směs
Značení polarity:
LSPR: barevné
LSPM: mechanické
Jmenovité napětí:  do 50V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine standed bare of tinned copper wire
– outers heath:
LSPM a LSPR: směs PVC TI1
LSPR TR: směs PVC TI1 (Transparent)
LSPM PUR: PUR
LSPHO: halogen free mixture
Polarity marking:
LSPR: with colour
LSPM: mechanic
Nominal voltage: to 50 V
Temperature range: from -5 °C to + 70°C
Application: for connecting audio devices in dry indoor rooms.
 

 

LSPF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare copper wire class 6
– outer sheat PVC
Nominal voltage: to 50 V
Temperature range: from -5°C to +70°C
Application: For connecting audio devices in dry indoor rooms.
 

 

HFL

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.6
– jádro izolované transparentním PVC
– značení polarity – barevné
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení, zejména pro HiFi soustavy, v suchých vnitřních prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– core: fine stranded bare or tinned copper wire, according to cl.6
– Insulated transparent PVC core
– Polarity marking – Color
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For connecting audio devices, mainly HiFi systems, in dry indoor rooms.
 

 

Reproduktorové vedení LSCA

Konstrukce:
– Hliníkové jádro poměděné
– jádro izolované společně směsí PVC
Označení žil:
pomocí barevných proužků
Jmenovité napětí: do 5l0 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.
Barvy žil: šedá, hnědá, černáStáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded coppered aluminium
– wirecopper core insulated jointly with PVC
Marking of veins:
using colored strips
Nominal voltage: up to 5 l V
Temperature:
– in moving state -5 ° C to + 75 ° C
Application:
For installation in dry areas for connection to speakers.
Colors of veins: gray, brown, black
 

 

Transparentní reproduktorové vedení LSPR tr/HFL

Konstrukce:
– laněné nebo jemně laněné měděné jádro holé nebo pocínované
– jádro izolované společně transparentní směsí
Označení žil:
LSPR tr/HFL: pomocí barevných proužků
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.
Barvy žil: transparentní s barevným proužkem

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core isolated together with transparent mixture
Labeling of veins:
LSPR tr / HFL: using colored strips
Nominal voltage: up to 50 V
Temperature:
– in moving condition -5 ° C to + 75 ° C
Application: For connecting audio devices in dry indoor rooms.
Colored veins: transparent with color stripe
 

 

Reproduktorové vedení LSPR / LSPM

Konstrukce:

– laněné nebo jemně laněné měděné jádro holé nebo pocínované
– jádro izolované společně směsí PVC

Označení žil:
LSPR: pomocí barevných proužků
LSPM: mechanicky pomocí podélných drážek

Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.

Barvy žil: šedá, hnědá, černá

Stáhnout specifikace (PDF) LSPM

Stáhnout specifikace (PDF) LSPR

Construction:

– fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated jointly with PVC

Labeling of veins:
LSPR: using LSPM color strips
LSMP: mechanically using longitudinal grooves

Nominal voltage: up to 50 V
Temperature:
– in moving condition -5 ° C to + 75 ° C

Application : For connecting audio devices in dry indoor rooms.

Colors of veins: gray, brown, black