YV 0,8/1,6

Konstrukce:
– plné měděné jádro pocínované 0,8+/-0,05mm
– jádro izolované PVC (vysokoteplotní)

Jmenovité napětí: 450 V (špičkové 900 V)
Testovací napětí: 2500 V
Teplota: -30°C do +105°C-pevné uložení

Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to
v suchých prostorech. V elektrických zařízeních a
rozvaděčích.

Stáhnout specifikace (PDF)

 

 

YT-STEG

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI1
– značení polarity: barevné
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI1
– polarity marking: Color
Nominal voltage:  up to 25 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application : In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts.Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.
 

 

YT-DUPLEX HT

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC (odolné vůči vysokým teplotám)
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
-5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– insulated PVC core (high temperature resistant)
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:
-5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts.
Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.
 

 

YSLTY-JZ / -OZ / -JB / -OB

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 3000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých a mokrých prostředích při
středním mechanickém zatížení, např. v měřící a
ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
–fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– external jacket: PVC
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  3000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms under medium mechanical stress, e.g. in measuring and control technology.

 

YSLCY-JZ / -OZ / -JB / -OB

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostorech pro
měřící a ovládací techniku.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– shielding Cu braid
– Outer sheath: PVC
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application :
In dry, humid and wet rooms for measuring and control technology.
 

 

YSL11Y-JZ/-OZ/-JB/-OB

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300/500 V
zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostorech pro
měřící a ovládací techniku.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– external sheath: PUR
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms for measuring and control technology.

 

YSLC11Y-JZ / -OZ / -JB / -OB

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: Cu opletení
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostorech pro
měřící a ovládací techniku.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated PVC
– shielding: Cu braiding
– external sheath: PUR
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms for measuring and control technology.

 

SROM, SROS

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: Cu opletení na každé žíle
– Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Minimální izolační odpor:
SROM: 0,50 MOhm/km
SROS: 0,40 MOhm/km
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro nízkofrekvenční a sdělovací techniku.
Nevhodné uložení do země.
Stáhnout  specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC
– shield: Cu braid for each core
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Minimum insulation resistance:
SROM: 0,50 MOhm / km
SROS: 0,40 MOhm / km
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For low frequency devices and telecomunications.
Installation to the ground is not recommended.
 

 

PHONE CABLE

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP nebo PE
– Vnější plášť: PVC nebo PUR
Jmenovité napětí: 300 V
Teplota: -15°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména jako závěsný kabel.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core of PP or PE
– outer sheath of PVC or PUR
Nominal voltage:  300 V
Temperature:  -15 ° C to + 70 ° C
Application :
For indoor installations in e.g. communications.
 

 

N07V3V3-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC (mrazu odolné)
– vnější plášť: PVC (mrazu odolné)
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2500 V
Teplota: flexibilní použití: -35°C do +70°C
Použití:
Speciální kabel pro použití na stavbách, jako
náhrada za pryžové kabely.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core (freeze-resistant)
– external sheath: PVC (freeze-resistant)
Nominal voltage:  450/750 V
Test voltage:  2500 V
Temperature: flexible use: -35 ° C to + 70 ° C
Application:
Special cable for use on building as a replacement for rubber cables.