MK PVC/PVC

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití:
K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– shielding: tinned Cu braiding
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 60 ° C
Application:
For connection to acoustic devices, signal, registry and measuring appliances. 
 

 

MK PE/PVC

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PE
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití:
K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core PE
– shield: Tinned Cu braid
– external sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 60 ° C
Application:
For connection to acoustic devices, signal, registry and measuring appliances.
 

 

LSPR, LSPR TR, LSPM, LSPM PUR, LSPHO

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– vnější plášť:
LSPM a LSPR: směs PVC TI1
LSPR TR: směs PVC TI1 (Transparent)
LSPM PUR: PUR
LSPHO: bezhalogenní směs
Značení polarity:
LSPR: barevné
LSPM: mechanické
Jmenovité napětí:  do 50V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine standed bare of tinned copper wire
– outers heath:
LSPM a LSPR: směs PVC TI1
LSPR TR: směs PVC TI1 (Transparent)
LSPM PUR: PUR
LSPHO: halogen free mixture
Polarity marking:
LSPR: with colour
LSPM: mechanic
Nominal voltage: to 50 V
Temperature range: from -5 °C to + 70°C
Application: for connecting audio devices in dry indoor rooms.
 

 

LSPF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare copper wire class 6
– outer sheat PVC
Nominal voltage: to 50 V
Temperature range: from -5°C to +70°C
Application: For connecting audio devices in dry indoor rooms.
 

 

LiYYF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů,u teplotních spotřebičů jen podmíněně.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage: 2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.
 

 

LiYY11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– plášť: PVC
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 500 V (špičkové napětí)
Testovací napětí: 2000 V
Teplota: od -15°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména v měřící a ovládací technice.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– sheath: PVC
– outer sheath: PUR
Nominal voltage:  500 V (peak voltage)
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -15 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

LiYY(St)9Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
– stínění: Alu/ PET fólie
– vnější plášť: PE
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– filling: PVC
– shielding: Alu / PET foil
– outer sheath: PE
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

LiYY(St)2Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
– stínění: Alu/PET fólie
– vnější plášť: PE
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější pr zejména v měřící a ovládací technice.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated PVC
– filling: PVC
– shielding: Alu / PET foil
– external sheath: PE
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

 

 

LiYY HT 4X0,75

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované teplotně odolným PVC TM3
– vnější plášť: teplotně odolné PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +90°C
Použití:
v suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména v měřící a ovládací technice, kde je kladen požadavek na vyšší teplotní odolnost.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated by heat resistant PVC TM3
– outer sheath: heat resistant PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
Application:
in dry, humid and wet rooms, mainly in measuring and control technology, where there is a requirement for higher temperature resistance.
 

 

LiYWYW

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované materiálem odolným vůči vysokým teplotám
– vnější plášť: materiál odolný vůči vysokým teplotám
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +110°C
Použití:V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
–  core insulated with high temperature resistant material
– external sheath: Heat resistant material
Nominal voltage: 300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 110 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms, mainly in measuring and control technology.