Cu LANO, tř./cl. 2

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované podle tř.2
Použití:
Pro propojení míst stejného elektrického
potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.|
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– standed bare or tinned copper wire, according to cl.2
Application:
For interconnection the locations of the same
electric potential or for high current and low voltage.