Cu LANO, tř./cl. 5

Konstrukce:
– měděné jemně laněné jádro, holé nebo pocínované podle tř.5
Použití:
Pro propojení míst stejného elektrického
potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine standed bare or tined copper wire according cl.5
Application:
For interconnection the locations of the same electric potential off or high current and low voltage.