Cu LANO, tř./cl. 6

Konstrukce:
– měděné velmi jemně laněné jádro, holé nebo pocínované podle tř. 6
Použití:
Pro propojení míst stejného elektrického
potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– finest standed bare of tinned copper wire, according to cl.6
Application:
For interconnection the locations of the same electric potential of for high current and low voltage.