H03V2V2H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.