H03VV-F, H05VV-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI2
– vnější plášť izolován PVC TM2
Jmenovité napětí: H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: statické použití: -30°C do +70°C
flexibilní použití: +5°C do +70°C
Použití:
Použití v suchých, vlhkých i mokrých
prostředích. Pro pohyblivé přístroje, osvětlovací
tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI2
– insulated outer sheath PVC TM2
Nominal voltage:  H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: Static use: -30 ° C to + 70 ° C
Flexible use: + 5 ° C to + 70 ° C
Application:
For usage in dry, damp and wet environments. For portable appliances, lighting units, radio and TV receivers