H05V2V2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje,
osvětlovací tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
It is used in dry rooms for portable appliances, lighting units, radio and TV receivers.