H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R

Konstrukce:
– H05V2-U a H07V2-U: měděné plné jádro
– H07V2-R: měděné hrubě laněné jádro tř.2
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U a H07V2-R: 450/750 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
– H05V2-U and H07V2-U: solid bare singlecopper wire
–H07V2-R: stranded bare wire class 2
– Insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U and H07V2-R: 450/750 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.