H05Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí TM7
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech,u rozhlasových a TV přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free mixture TI6
– external sheath is isolated with halogen-free TM7 mixture
Rated voltage:  300/500 V|
Nominal voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and TV receivers.