H07Z1-R

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.2
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI7
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +70°C
Použití:
Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
– core insulated with halogen-free mixture TI7
– insulated outer sheath PVC
Nominal voltage:  450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage