LiYW110

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované materiálem odolným vůči vysokým teplotám
Jmenovité napětí:
1,00 mm2 – 500 V
1,00-10,00 mm2 900 V
Testovací napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +110°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construstion:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated with high temperature resistant material
Nominal voltage:
1.00 mm2 – 500 V
1.00-10.00 mm2 900 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 110 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

 

LiYv

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, pocínované
– jádro izolované PVC TI1
Jmenovité napětí:
0,14 mm2 – 500 V
0,25-1,00 mm2 – 900 V
Testovací napětí:
0,14 mm2 – 1200 V
0,25-1,00 mm2 – 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded tinned copper wire
– insulated PVC core TI1
Nominal voltage:
0.14 mm2 – 500 V
0.25-1.00 mm2 – 900 V
Test voltage:
0.14 mm2 – 1200 V
0.25-1.00 mm2 – 2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

 

LiYv HT

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí:
0,15 mm2 – 500 V
0,25-1,00 mm2 – 900 V
Testovací napětí:
0,15 mm2 – 1200 V
0,25-1,00 mm2 – 2000 V
Teplota:
od -5°C do +90°C
krátkodobě: do +105°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a
to v suchých prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
Nominal voltage:
0.15 mm2 – 500 V
0.25-1.00 mm2 – 900 V
Test voltage:
0.15 mm2 – 1200 V
0.25- 1.00 mm2 – 2000 V
Temperature:
from -5 ° C to + 90 ° C for
short periods: up to + 105 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

LiYTYF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména jako závěsný kabel.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms; mainly used as a hanging cable.
 

 

LiYCY-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI1
– stínění: z pocínovaných drátků
– Vnější plášť: transparentní PVC
– značení polarity: barevně
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI1
– shielding: tinned wire
– outer sheath: Transparent PVC
– polarity marking: Color
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For connecting audio devices in dry indoor rooms.
 

 

LiYCY (1 x 2,5)

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: pocínované Cu opletení
Jmenovité napětí: 350 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména v měřící a ovládací technice.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– shielding: Tinned Cu braiding
Nominal voltage:  350 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

LiYC11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: pocínované Cu opletení
– Vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– shielding: Tinned Cu braid
– outer sheath: PUR
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms, mainly in measuring and control technology.
 

 

LiY11Y

 

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– Vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– outer sheath: PUR
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms, mainly in measuring and control technology.
 

 

Liv9YCY

Konstrukce:
– pocínované měděné jádro
– síťovaný bezhalogenní Ei5
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: směs PVC
Jmenovité napětí: 350 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– non-halogen crosslinked Ei5
– shielding: tinned Cu braiding
– outer sheath: PVC mixture
Nominal voltage:  350 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

Liv2YCY

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
–jádro izolované PE
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 350 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PE core
– shielding: Tinned Cu braid
– external sheath: PVC
Nominal voltage:  350 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.