LiHF11HF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro holé tř.5
– jádro izolované bezhalogenní směsí
– vnější plášť: PUR bezhalogenní
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Zkušební napětí: 1500 V
Teplota: -5°C do +80°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr; zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare cl.5
– core insulated with halogen-free mixture
– external sheath: PUR halogen-free
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Test voltage: 1500 V
Temperature: -5 ° C to + 80 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

LiH

Konstrukce:
– měděné laněné jádro holé,nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí
Jmenovité napětí: 0,14mm2 – 500 V
0,25-1,00mm2 – 900 V
Testovací napětí: 0,14mm2 – 1200 V
0,25mm2-1,00mm2 2000 V
Teplota: -20°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v suchých prostorech
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded tinned copper wire
– core insulated with halogen-free mixture
Nominal voltage: 0.14mm2 – 500V
0.25-1.00mm2 – 900V
Test voltage:  0.14mm2 – 1200V
0.25mm2-1.00mm2 2000 V
Temperature: -20 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms
 

 

LifYY

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované (44 x 0,1mm)
–1.IZOLACE: PVC
– vnější plášť: PVC TM2
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Zkušební napětí: 1500 V
Teplota: -10°C do +80°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire (44 x 0,1mm)
– 1.INSERT: PVC
– outer sheath: PVC TM2
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Test voltage: 1500 V
Temperature: -10 ° C to + 80 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

LifYCY

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jemně
laněné jádro, podle tř. 6
– 1.IZOLACE: PVC
– stínění: opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména
v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper
wire acc. to cl. 6
– 1.Insulation: PVC
– shielding: braiding
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

LifY tř.6 / class 6

Konstrukce:
– měděné laněné jádro,pocínované tř.6 z drátků0,1mm
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: 0,14mm2 – 500 V
0,25-1,00mm2 – 900 V
Zkušební napětí: 0,14mm2 1200 V
0,25-1,00mm2 – 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v suchých prostorech a pro
měřící zařízení.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded tinned copper wire class 6 from 0,1mm strands
– insulated PVC core
Nominal voltage:  0.14mm2 – 500V
0.25-1.00mm2 – 900V
Test voltage:  0.14mm2 1200 V
0.25-1.00mm2 – 2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms in measuring devices.
 

 

Lif2YCY

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé (10 x 0,1mm)
– jádro izolované PE
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr, zejména
v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare copper wire (10 x 0,1mm)
– insulated PE core
– shield: Tinned Cu braid
– external jacket: PVC
Nominal voltage:  300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

Li12Y11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované TPE
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -25°C do +70°C
Použití:
V suchých i vlhkých prostředích, kde se
vyžaduje vysoká odolnost v či mechanickému
zatížení, zejména při výrobě spirál.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core TPE
– external sheath: PUR
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Temperature:  -25 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry and humid rooms where high mechanical stress is required, mainly in production of spiral cables.
 

Li11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé
– jádro izolované PUR
Jmenovité napětí: 0,14mm2 – 500 V
0,25-1,00mm2 – 900 V
Zkušební napětí: 0,14mm2 – 1200 V
0,25-1,00mm2 – 2000V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad
omítku, a to v suchých prostorech.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare copper wire
– core isolated PUR
Nominal voltage:  0.14mm2 – 500V
0.25-1.00mm2 – 900V
Test voltage: 0.14mm2 – 1200V
0.25-1.00mm2 – 2000V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application: For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

 

Li9YYF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr zejména
v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core PP
– external jacket: PVC
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

Li9YTYF

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména jako závěsný kabel.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– copper wire core, bare or tinned
– insulated core PP
– external jacket: PVC
Nominal voltage:  300 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms; mainly used as a hanging cable.