YV 0,8/1,6

Konstrukce:
– plné měděné jádro pocínované 0,8+/-0,05mm
– jádro izolované PVC (vysokoteplotní)

Jmenovité napětí: 450 V (špičkové 900 V)
Testovací napětí: 2500 V
Teplota: -30°C do +105°C-pevné uložení

Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to
v suchých prostorech. V elektrických zařízeních a
rozvaděčích.

Stáhnout specifikace (PDF)

 

 

YT-STEG

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI1
– značení polarity: barevné
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI1
– polarity marking: Color
Nominal voltage:  up to 25 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application : In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts.Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.
 

 

YT-DUPLEX HT

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC (odolné vůči vysokým teplotám)
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
-5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– insulated PVC core (high temperature resistant)
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:
-5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms, designed for installation in pipes and cable ducts.
Usage of this telephone cable is not recommended for HV systems.
 

 

SROM, SROS

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: Cu opletení na každé žíle
– Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Minimální izolační odpor:
SROM: 0,50 MOhm/km
SROS: 0,40 MOhm/km
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro nízkofrekvenční a sdělovací techniku.
Nevhodné uložení do země.
Stáhnout  specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC
– shield: Cu braid for each core
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Minimum insulation resistance:
SROM: 0,50 MOhm / km
SROS: 0,40 MOhm / km
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For low frequency devices and telecomunications.
Installation to the ground is not recommended.
 

 

PHONE CABLE

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP nebo PE
– Vnější plášť: PVC nebo PUR
Jmenovité napětí: 300 V
Teplota: -15°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména jako závěsný kabel.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core of PP or PE
– outer sheath of PVC or PUR
Nominal voltage:  300 V
Temperature:  -15 ° C to + 70 ° C
Application :
For indoor installations in e.g. communications.
 

 

MK PVC/PVC

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití:
K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– shielding: tinned Cu braiding
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 60 ° C
Application:
For connection to acoustic devices, signal, registry and measuring appliances. 
 

 

MK PE/PVC

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PE
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití:
K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core PE
– shield: Tinned Cu braid
– external sheath: PVC
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 60 ° C
Application:
For connection to acoustic devices, signal, registry and measuring appliances.
 

 

Telekomunikační žilové vedení / telecommunication vein cable YT

Konstrukce:
– lesklé, plné měděné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +70°C
Použití:
Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových a kabelových kanálech, avšak nepřípustné v silnoproudých zařízeních.
Barvy žil:
1-žilový: červená, modrá, bílá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
2-žilový: bílá/červená, modrá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
3 & 4-žilový: dle poptávky
Jiné barvy dle poptávky
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– core insulated with PVC
Nominal voltage: up to 25 V
Temperature:
– in the moving state -5 ° C to + 70 ° C
Application :
As an internal conductor in telephone systems, to be installed in tubular and cable ducts, but not permitted in heavy duty equipment.
Core color:
1-wire: red, blue, white, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
2-core: white / red, blue, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
3 & 4-core: on request
Other colors on request