H03Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí PVC TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí PVCTM7
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v
osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních
přijímačů,u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free PVC mixture TI6
– external sheath is insulated with halogen-free PVCTM7
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.