H05V2-K DM

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované směsí PVC TI3
– vnější plášť izolován směsí PVC TI3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– PVC-insulated core TI3
– outer sheath is insulated with PVC TI3
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.