H05V2-K, H07V2-K

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Teplota: od -20°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
Nominal voltage:  H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.