NYY

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro, plné nebo laněné podle tř. 2
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití:
Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostředích, v zemi i v betonu.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction
-bare or tinned copper wire , solid or stranded according to class 2
-core insulated PVC
-filler: PVC
– outer cloak/sheath: PVC
Nominal voltage: 600/1000 V
Temperature: flexible use:  -40 ° C to + 70 ° C
Application: For indoor and outdoor enviroments, in the ground but also in concrete
 

NYM

Konstrukce:
– měděné plné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití:
Ve vnitřních suchých i vlhkých prostorech,
nebo pod omítkou.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– core insulated PVC
– filling: PVC
– outer sheath: PVC
Nominal voltage: 300/500 V
Temperature: flexible use:  -40 ° C to + 70 °C
Application:
Indoors in dry and humid rooms, or under plaster.
 

 

NYIF

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované pevné jádro
– jádro izolované PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 230/400 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: flexibilní použití: -5°C do +60°C
Použití:
V suchých i vlhkých prostorech, v omítce i
pod ní.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– copper bare or tin-plated core
– core insulated PVC
– outer cloak/sheath: PVC
Nominal voltage: 230/400 V
Test voltage: 2000V
Temperature: flexible use: -5 ° C to + 60 °C
Application:
In dry and damp areas, in plaster and underneath plaster.
 

NAYY

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro, plnénebo laněné podle tř. 2
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití:
Pro pevné uložení ve venkovních prostředích,
v zemi i v betonu.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:

– bare or tinned copper wire, solid or stranded according to class 2.
– core insulated PVC
– filler: PVC
– outer cloak/sheath: PVC
Nominal voltage: 600/1000V
Temperature: flexible use: -40 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in outdoor environments,
in the ground and in concrete.

 

CYKYLo

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro
– jádro izolované PVC
– vnější plášť izolován PVCJmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2500 V
Teplota: -40°C do +70°C

Použití:
Pod omítkou a v trubkách.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– copper bare or tinned core
– insulated PVC core
– insulated outer sheath PVC

Nominal voltage: 450/750 V
Test voltage: 2500V
Temperature: -40 ° C to + 70 ° C

Application:
Under plaster and pipes

 

 

CYKY

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– izolace – směs PVC
– výplň – směs PVC
– vnější plášť – směs PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých i vlhkých prostorech, v omítce i pod ní.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
–Solid bare or tinned copper wire
–Insulation PVC mixture
–Filling- PVC mixture
–Outer sheath- PVC mixture
Nominal voltage: 450/750 V
Temperature range: from -5°C to +70°C
Application: In dry and humid rooms, in or under plaster.
 

 

2YSLCYK-J

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -30°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých a mokrých prostředích při středním mechanickém zatížení, např. v automobilovém průmyslu.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– aluminum full core
– insulated PVC core
Nominal voltage: 450/750 V
Temperature: -30 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms under medium mechanical stress, e.g. in automotive industry.
 

 

2YSLCY-J

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované směsí PVC

Jmenovité Napětí: 600/1000 V
Teplota: -5°C do +70°C

Použití:
V suchých, vlhkých a mokrých prostředích při středním mechanickém zatížení, např. v automobilovém průmyslu.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
–fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated with PVC mixture

Nominal voltage: 600/1000 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C

Application: In dry, humid and wet rooms under medium mechanical stress, e.g. in automotive industry.

 

1-AYKY

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: -35°C do +70°C
Použití:
Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostředích, v zemi i v betonu.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– Solid alluminium core- wire
– core insulated with PVC
Nominal voltage: 600/1000V
Temperature:  -35 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation, indoors and outdoors, in the ground or in concrete.
 

 

Pryžový kabel H05RN-F a H07RN-F

Konstrukce:

– pocínovaný, lankový měděný vodič
– izolovaný z pryžové směsi typu EI4
– spletený dohromady
Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2
Jmenovité napětí: H05RN-F 300/500V a H07RN-F 450/750V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -25°C do +60°C
Použití:
Pro malé mechanické zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostorách pro lehké ruční přístroje.
Barvy žil: modrá, hnědá, žluto-zelená
Stáhnout specifikace (PDF) H05RN-F

Stáhnout specifikace (PDF) H07RN-F

Construction:

– Tinned, stranded copper conductor
– isolated from a rubber compound of type EI4
– twisted together
-Sheath of rubber compound EM3, EM2
Nominal voltage: H05RN-F 300 / 500V and H07RN-F 450 / 750V
Temperature:
– in a movable state -25 ° C to + 60 ° C
Application:
For small mechanical stress in homes, kitchens and office spaces for light handheld devices.
Color cores: blue, brown, yellow-green