Li9YC11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP
– 1.stínění: flís (textilní vrstva)
– 2.stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější průměr zejména
v měřící a ovládací technice.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated core PP
– 1st coat: fleece (textile layer)
– 2nd sheet: tinned Cu braiding
– outer sheath: PUR
Nominal voltage:  300 V (peak voltage)
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

Li9Y11Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP
– vnější plášť: PUR
Jmenovité napětí: 300 V (špičkové napětí)
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější pr zejména v měřící a ovládací technice.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– outer sheath: PUR
Nominal Voltage: 300 V (peak voltage)
Temperature range: from from -5°C to +70°C
Application:
In dry, humid and wet rooms where
minimal outer diameter is required; mainly in
measuring and control technology.
 

 

Li9Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé
– jádro izolované PE
Jmenovité napětí: 0,14mm2 500 V
0,25-1,00mm2 900 V
Zkušební napětí: 0,14mm2 1200 V
0,25-1,00mm2 200 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a
to v suchých prostorech.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare copper wire
– PE core
Nominal voltage: 0.14mm2 500 V
0.25-1.00mm2 900 V
Test voltage:  0.14mm2 1200 V
0.25-1.00mm2 200 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

 

Li9Y(St)Y9Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holí nebo pocínované
– jádro izolované PE
– stínění: Alu/PET fólie
– výplň: PVC
– vnější plášť: PE
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde se vyžaduje minimální vnější pr zejména v měřící a ovládací technice.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PE core
–shielding: Alu / PET foil
– filling: PVC
– external sheath: PE
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
I
n dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

Li2Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé
– jádro izolované PP
Jmenovité napětí: 0,14mm2   500 V
0,25-1,00mm2 900 V
Zkušební napětí: 0,14mm2 1200 V
0,25-1,00mm2 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a
to v suchých prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare copper wire
– core of insulated PP
Nominal voltage:  0.14mm2 500 V
0.25-1.00mm2 900 V
Test voltage: 0.14mm2 1200 V
0.25-1.00mm2 2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster.
 

 

Li2Y(St)Y2Y

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PE
– stínění: Alu/PET fólie
– výplň: PVC
– vnější plášť: PE
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých i mokrých prostředích, kde
se vyžaduje minimální vnější průměr zejména v měřící a ovládací technice.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– nsulated PE core
– shielding: Alu / PET film
– filling: PVC
– external sheath: PE
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms where minimal outer diameter is required; mainly in measuring and control technology.
 

 

Li(So)YY

Konstrukce:
– kombinované měděné laněné jádro
4 x 0,14:2 x holé + 2 x pocínované žíly
6 x 0,14:4 x holé + 2 x pocínované žíly
– jádro izolované PVC
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 250 V (špičkové napětí)
Zkušební napětí: 1500 V
Teplota: -30°C do +80°C
Použití:
V prostředích, kde se vyžaduje minimální
vnější pr zejména v měřící a ovládací technice.

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– combinated fine stranded copper wire
4 x 0,14: 2 x bare + 2 x tinned cores
6 x 0,14: 4 x bare + 2 x tinned cores
– PVC core
– outer sheath: PVC
Nominal voltage:  250 V (peak voltage)
Test voltage:  1500 V
Temperature:  -30 ° C to + 80 ° C
Application: In places where minimal outer diameter is required; in measuring and control technology.
 

 

HFL

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.6
– jádro izolované transparentním PVC
– značení polarity – barevné
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
K propojování audio zařízení, zejména pro HiFi soustavy, v suchých vnitřních prostorech.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– core: fine stranded bare or tinned copper wire, according to cl.6
– Insulated transparent PVC core
– Polarity marking – Color
Nominal voltage:  up to 50 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
For connecting audio devices, mainly HiFi systems, in dry indoor rooms.
 

 

H07Z-R

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.2
– jádro izolované bezhalogenní směsí EI5
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +90°C
Použití:
Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití..
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
– core insulated with halogen-free mixture EI5
Nominal voltage:  450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 90 °C
Application:
For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage.
 

 

 

 

H07Z1-R

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.2
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI7
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +70°C
Použití:
Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
– core insulated with halogen-free mixture TI7
– insulated outer sheath PVC
Nominal voltage:  450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage