H03V2V2H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.
 

 

H03V2V2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
–fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application: In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers.
 

 

 

 

 

FLEX-Y-OB

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované PVC
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých, vlhkých a mokrých prostorech pro měřící a ovládací techniku.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construstion:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
– insulated PVC jacket
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry, humid and wet rooms for measuring and control technology.
 

 

CMSM

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -25°C do +70°C
Použití:
Pro přívody ke strojům a zařízením nebo pro propojení ve strojích a zařízeních.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core
Rated voltage:  300/500 V
Temperature:  -25 ° C to + 70 ° C
Application:
For leads-in to machines and devices or for interconnections inside manchines and devices.
 

 

Telekomunikační žilové vedení / telecommunication vein cable YT

Konstrukce:
– lesklé, plné měděné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +70°C
Použití:
Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových a kabelových kanálech, avšak nepřípustné v silnoproudých zařízeních.
Barvy žil:
1-žilový: červená, modrá, bílá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
2-žilový: bílá/červená, modrá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
3 & 4-žilový: dle poptávky
Jiné barvy dle poptávky
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– solid bare or tinned copper wire
– core insulated with PVC
Nominal voltage: up to 25 V
Temperature:
– in the moving state -5 ° C to + 70 ° C
Application :
As an internal conductor in telephone systems, to be installed in tubular and cable ducts, but not permitted in heavy duty equipment.
Core color:
1-wire: red, blue, white, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
2-core: white / red, blue, black, orange, green, yellow, purple, brown, gray
3 & 4-core: on request
Other colors on request
 

 

Reproduktorové vedení LSCA

Konstrukce:
– Hliníkové jádro poměděné
– jádro izolované společně směsí PVC
Označení žil:
pomocí barevných proužků
Jmenovité napětí: do 5l0 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.
Barvy žil: šedá, hnědá, černáStáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded coppered aluminium
– wirecopper core insulated jointly with PVC
Marking of veins:
using colored strips
Nominal voltage: up to 5 l V
Temperature:
– in moving state -5 ° C to + 75 ° C
Application:
For installation in dry areas for connection to speakers.
Colors of veins: gray, brown, black
 

 

Transparentní reproduktorové vedení LSPR tr/HFL

Konstrukce:
– laněné nebo jemně laněné měděné jádro holé nebo pocínované
– jádro izolované společně transparentní směsí
Označení žil:
LSPR tr/HFL: pomocí barevných proužků
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.
Barvy žil: transparentní s barevným proužkem

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core isolated together with transparent mixture
Labeling of veins:
LSPR tr / HFL: using colored strips
Nominal voltage: up to 50 V
Temperature:
– in moving condition -5 ° C to + 75 ° C
Application: For connecting audio devices in dry indoor rooms.
Colored veins: transparent with color stripe
 

 

Reproduktorové vedení LSPR / LSPM

Konstrukce:

– laněné nebo jemně laněné měděné jádro holé nebo pocínované
– jádro izolované společně směsí PVC

Označení žil:
LSPR: pomocí barevných proužků
LSPM: mechanicky pomocí podélných drážek

Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +75°C
Použití:
K instalaci v suchých prostorech k napojení na reproduktory.

Barvy žil: šedá, hnědá, černá

Stáhnout specifikace (PDF) LSPM

Stáhnout specifikace (PDF) LSPR

Construction:

– fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated jointly with PVC

Labeling of veins:
LSPR: using LSPM color strips
LSMP: mechanically using longitudinal grooves

Nominal voltage: up to 50 V
Temperature:
– in moving condition -5 ° C to + 75 ° C

Application : For connecting audio devices in dry indoor rooms.

Colors of veins: gray, brown, black

 

Kulaté provedení kabelu / Round version cable YSLY-JZ

Konstrukce:
– lesklé měděné jádro holé nebo pocínované
– izolovaný směsí PVC typi TI2
– žíly spletené dohromady
– vnější plášť z PVC typu TM2 v kulatém provedení
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated with PVC type TI2
– stranded strands together
– round PVC outer shell TM2
Nominal voltage: 300/500 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C
 

 

Kulaté provedení kabelu / Round design of cable LiYCY

Konstrukce:
– lesklé měděné jádro holé nebo pocínované
– izolovaný směsí PVC typi TI2
– žíly spletené dohromady
– ovinutí žil plastovou fólií
– pocínované měděné stínicí opletení, krytí 85%
– vnější plášť z PVC typu TM2 v kulatém provedení
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +70°C

Stáhnout specifikace (PDF)

Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated with PVC type TI2
– stranded strands
– plastic wrapping
– tinned copper shielding braid, 85% coverage
– round PVC outer shell TM2
Nominal voltage: 300/500 V
Temperature: -5 ° C to + 70 ° C