N07V3V3-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC (mrazu odolné)
– vnější plášť: PVC (mrazu odolné)
Jmenovité napětí: 450/750 V
Zkušební napětí: 2500 V
Teplota: flexibilní použití: -35°C do +70°C
Použití:
Speciální kabel pro použití na stavbách, jako
náhrada za pryžové kabely.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core (freeze-resistant)
– external sheath: PVC (freeze-resistant)
Nominal voltage:  450/750 V
Test voltage:  2500 V
Temperature: flexible use: -35 ° C to + 70 ° C
Application:
Special cable for use on building as a replacement for rubber cables.

 

 

H07Z-R

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.2
– jádro izolované bezhalogenní směsí EI5
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +90°C
Použití:
Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití..
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
– core insulated with halogen-free mixture EI5
Nominal voltage:  450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 90 °C
Application:
For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage.
 

 

 

 

H07Z1-R

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované, podle tř.2
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI7
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +70°C
Použití:
Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Stáhnout specifikace (PDF)
Konstrukce:
– stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
– core insulated with halogen-free mixture TI7
– insulated outer sheath PVC
Nominal voltage:  450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 70 ° C
Application:
For fixed installation in switchboards, other appliances and lightning devices. Not suitable for outdoor usage
 

 

H05Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí TM7
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech,u rozhlasových a TV přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free mixture TI6
– external sheath is isolated with halogen-free TM7 mixture
Rated voltage:  300/500 V|
Nominal voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05VVH2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém
zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated PVC
– External jacket PVC
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers.
 

H05V-U, H07V-U, H07V-R

Konstrukce:
– H05V-U a H07V-U: měděné plné jádro
– H07V-R: měděné hrubě laněné jádro tř.2
– jádro izolované PVC TI1
Jmenovité napětí:
H05V-U: 300/500V
H07V-U a H07V-R: 450/750 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.Stáhnout specifikace (PDF)
– H05V-U and H07V-U: solid bare or tinned single core copper wire
– H07V-R: stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
–insulated PVC core TI1
Nominal voltage:
H05V-U: 300 / 500V
H07V-U and H07V-R: 450/750 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Applicatiton:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster. 
 

 

 

 

H05V2V2H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v
osvětlovacích tělesech,u rozhlasových a TV přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine-stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05V2V2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje,
osvětlovací tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
It is used in dry rooms for portable appliances, lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R

Konstrukce:
– H05V2-U a H07V2-U: měděné plné jádro
– H07V2-R: měděné hrubě laněné jádro tř.2
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U a H07V2-R: 450/750 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
– H05V2-U and H07V2-U: solid bare singlecopper wire
–H07V2-R: stranded bare wire class 2
– Insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U and H07V2-R: 450/750 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature. 
 

 

H05V2-K, H07V2-K

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Teplota: od -20°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
Nominal voltage:  H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.