H05Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí TM7
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech,u rozhlasových a TV přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free mixture TI6
– external sheath is isolated with halogen-free TM7 mixture
Rated voltage:  300/500 V|
Nominal voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05VVH2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– vnější plášť izolován PVC
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
suchých prostorech k připojení lehkých, pohyblivých přístrojů při malém mechanickém
zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů.Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– Core insulated PVC
– External jacket PVC
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers.
 

H05V-U, H07V-U, H07V-R

Konstrukce:
– H05V-U a H07V-U: měděné plné jádro
– H07V-R: měděné hrubě laněné jádro tř.2
– jádro izolované PVC TI1
Jmenovité napětí:
H05V-U: 300/500V
H07V-U a H07V-R: 450/750 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to v suchých prostorech.Stáhnout specifikace (PDF)
– H05V-U and H07V-U: solid bare or tinned single core copper wire
– H07V-R: stranded bare or tinned copper wire, according to class 2
–insulated PVC core TI1
Nominal voltage:
H05V-U: 300 / 500V
H07V-U and H07V-R: 450/750 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Applicatiton:
For fixed installation in dry rooms, in pipes on and under plaster. 
 

 

 

 

H05V2V2H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v
osvětlovacích tělesech,u rozhlasových a TV přijímačů.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine-stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05V2V2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
– vnější plášť izolován PVC TM3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje,
osvětlovací tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
– insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: from -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
It is used in dry rooms for portable appliances, lighting units, radio and TV receivers.
 

 

H05V2-U, H07V2-U, H07V2-R

Konstrukce:
– H05V2-U a H07V2-U: měděné plné jádro
– H07V2-R: měděné hrubě laněné jádro tř.2
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U a H07V2-R: 450/750 V
Teplota: od -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
– H05V2-U and H07V2-U: solid bare singlecopper wire
–H07V2-R: stranded bare wire class 2
– Insulated outer sheath PVC TM3
Nominal voltage:  H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U and H07V2-R: 450/750 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature. 
 

 

H05V2-K, H07V2-K

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI3
Jmenovité napětí: H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Teplota: od -20°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI3
Nominal voltage:  H05V2-K: 300/500 V
H07V2-K: 450/750 V
Temperature:  -20 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature.
 

 

H05V2-K DM

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované směsí PVC TI3
– vnější plášť izolován směsí PVC TI3
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota: -5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití:
Pro rozváděče, elektrické přístroje a zařízení
pracující se zvýšenou teplotou.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– PVC-insulated core TI3
– outer sheath is insulated with PVC TI3
Nominal voltage:  300/500 V
Temperature:  -5 ° C to + 90 ° C
short-term – up to + 105 ° C
Application:
For switchboards, electrical appliances and the devices operating at higher temperature. 
 

 

H03Z1Z1H2-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované bezhalogenní směsí PVC TI6
– vnější plášť izolován bezhalogenní směsí PVCTM7
Jmenovité napětí: 300/300 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:
V suchých prostorech k připojení pohyblivých
přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v
osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních
přijímačů,u teplotních spotřebičů jen podmíněně.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– core insulated with halogen-free PVC mixture TI6
– external sheath is insulated with halogen-free PVCTM7
Nominal voltage:  300/300 V
Test voltage:  2000 V
Temperature:  -5 ° C to + 70 ° C
Application:
In dry rooms to connect portable electrical appliances under low mechanical stress. It is also used in lighting units, radio and television receivers; limited usability for heating devices.
 

 

H03VV-F, H05VV-F

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI2
– vnější plášť izolován PVC TM2
Jmenovité napětí: H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: statické použití: -30°C do +70°C
flexibilní použití: +5°C do +70°C
Použití:
Použití v suchých, vlhkých i mokrých
prostředích. Pro pohyblivé přístroje, osvětlovací
tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Stáhnout specifikace (PDF)
Construction:
– fine stranded bare or tinned copper wire
– insulated PVC core TI2
– insulated outer sheath PVC TM2
Nominal voltage:  H03VV-F: 300/300 V
H05VV-F: 300/500 V
Test voltage:  2000 V
Temperature: Static use: -30 ° C to + 70 ° C
Flexible use: + 5 ° C to + 70 ° C
Application:
For usage in dry, damp and wet environments. For portable appliances, lighting units, radio and TV receivers